רבי דוד בן שלמה אבן זמרא

ר' דוד בן שלמה אבן זמרא מכונה בשם רדב"ז. הוא היה ידוע כפוסק גדול בתורה ובהלכה. מעל 2000 פסקים הוא כתב אך רק 300 הובאו לדפוס בסופו של דבר. ספרו המפורסם הוא שו"ת רדב"ז והוא היה מראשי הקהילה היהודית במצרים.

 

תולדות חיי ר' דוד בן שלמה אבן זמרא

מגורש מספרד ועולה לצפת

ר' דוד נולד לאביו שלמה בשנת 1478, בעיר זמרא הנמצאת בספרד. משפחתו היתה עשירה ומיוחסת בציבור. בהגיעו לגיל בר מצווה (13), גורשה משפחתו מספרד וכך הוא עלה בגיל צעיר לארץ ישראל. בהתחלה הוא היה גר בצפת ולאחר מכן משפחתו עברה לירושלים.

 

עולה לירושלים

כבר בהיותו צעיר לימים התפרסם ר' דוד כעילוי תלמיד חכם. הוא למד אצל ר' יוסף סארגוסי ולאחר מכן הוא נשלח על ידי אביו ללמוד בירושלים אצל הרלב"ח הקדוש, רבה הראשי של ירושלים שגם הוא היגר מהיער זמרא שבספרד מספר שנים לפני משפחת ר' דוד.

 

יורד לקהיר המצרית

בעקבות קשיים כלכליים ר' דוד יורד למצרים. הוא התמקם תחילה בעיר אלכסנדריה, אך לאחר תקופה קצרה הוא קבע את מושבו בעיר קהיר. שם התקבל בכבוד גדול ומונה לאב בית דין. הרדב"ז הקדוש לא היה מוכן להתפרנס מהרבנות למרות מצבו הכלכלי הקשה וכך לצד נשיאותו כאב בית דין הוא עסק במסחר תבואה ועורות. הוא ראה ברכה במסחרו והתעשר מעיסוקו.

 

כשהיה במצררים המשיך להתעלות בתורה ויראת שמים ופסקיו נודעו לתהילה. יש תקנות מפורסמות שהוא חוקק כמו שיטת חישוב השנים ממניין בריאת העולם ולא כפי שהיה מקובל באותו דור, חידוש התפילה בלחש לאחר שהרמב"ם קבע כי צריך להתפלל בקול. הרדב"ז יסד ישיבה בקהיר בה גדלו גדולי עולם. לאחר 40 שנות כהונה ברבנות, הרדב"ז עזב את מצרים כדי לעלות לארץ ישראל.

 

חוזר לארץ ישראל

בערוב ימיו, בשנת ה'שי"ג, הרדב"ז עולה חזרה לירושלים. שם המושל מעלה את המס ובעקבות ההחלטה המקשה על המגורים בירושלים, הרדב"ז עולה לצפת בה הוא נפטר בגיל 110 בתאריך כ"א חשוון בשנת ה'של"ד. עד היום נוהגים לחוג את יום ההילולא שלו ולעלות לציונו.

 

חיבורי ר' דוד בן שלמה אבן עזרא

חיבוריו נודעו לתהילה. ידוע כי הוא כתב 2,000 פסקי תורה והלכה, אך רק 300 מהם הובאו לדפוס.

חיבוריו המפורסמים הם:

 • ·         כתר מלכות
 • ·         כללי הגמרא
 • ·         מכתב לדוד
 • ·         מצודות דוד
 • ·         כללי קיצור ספר הפליאה
 • ·         יקר תפארת
 • ·         מגן דוד
 • ·         שו"ת רדב"ז

 

כרם בן זמרא

בגליל נמצא יישוב כרם בן זמרא הקרוי על שמו. הישוב נמצא צפונית לצפת. היישוב הוקם הרבה לאחר פטירתו כמובן.

 

כבוד לתלמידי חכמים

ר' דוד בן שלמה אבן עזרא היה ידוע בכבוד הרב שרכב לתלמידי חכמים. כאשר הוא היה גר בקהיר שבמצרים, הוא גילה מטמון יקר בביתו. הוא שלח את המטמון לחכמי ארץ ישראל בגרים בחברון, ירושלים וצפת. הוא עצמו לא נהנה ממנו.

 

בין פסקיו המפורסמים

 • ·         הרדב"ז הכריע כי יהודי אתיופיה הם בני שבט דן.
 • ·         קראים יכולים לחזור בתשובה שלימה.
 • ·         גם בזמן אבל כהן צריך לישא כפיים בברכת כהנים.
 • ·         מיקום קודש הקודשים.

 

שיטתו של הרדב"ז הייתה להקל ולא להחמיר. הוא ציין בכתביו כי "תפסת מרובה לא תפסת" והוא לא ראה צורך בחידוש חומרות נוספות.

 

פטירתו

זמן פטירתו של הרדב"ז שנוי במחלוקת: יש מי שטוען כי הוא חי 110 שנים והוא נפטר בשנת ה'שמ"ט ולעומת זאת יש מי שטוען כי הוא חי קרוב ל-95 שנה ונפטר בשנת ה'של"ד. הוא קבור בבית העלמין העתיק בצפת.

דילוג לתוכן