רבי יוסף סרגוסי מצפת

רבי יוסף סרגוסי המכונה גם רבי יוסי סרגוסי, חי במאה ה-16 והיה לאחד מחכמיה המובהקים של העיר צפת באותה תקופה ושימש גם כאחד ממנהיגי העדה. רבי יוסף סרגוסי היה רבו של הרדב"ז (רבי יוסף בן זמרה). בנוהג שביהודי צפת היה לכנותו בשם: "הצדיק של התרנגולים" וכן "הצדיק הלבן". מסופר על רבי יוסף סרגוסי שזכה לגילוי אליהו.

תולדות חייו של רבי יוסף סרגוסי

הולדתו

רבי יוסף נולד לאביו רבי אברהם בשנת ה'ר"כ (1460) בעיר סרגוסה אשר בספרד. כינויו "סרגוסי" נגזר משמה של עיר הולדתו.

בזמן גירוש ספרד, גלה רבי יוסף סרגוסי מספרד והגיע לסיציליה (יש הסוברים כי גלה בגלות סיציליה), שם התיישב למשך מספר שנים עד שעלה לארץ ישראל.

עלייתו לארץ ישראל כולל תחנותיו בדרך

ידוע כי הרב עבר במספר ארצות עד שהגיע לארץ הקודש: הוא ביקר בביירות, בעיר צידון והגיע גם למצרים. שמו שהתפרסם בעולם, נודע זה מכבר למצריים שקיבלו אותו בכבוד גדול. הוא התגורר במצרים לתקופה של 3 שנים. בשנים אלו למד מפי תורה תלמידו המובהק: רבי דוד בן זמרה – הרדב"ז. 

הגעתו לעיר צפת

לאחר ששהה במצרים, עלה כאמור לארץ ישראל שם התיישב בעיר הקודש צפת.

רבי יוסף סרגוסי התקבל כמנהיג בהגיעו לעיר ואף רבי יוסף קארו (בעל השולחן ערוך) נהג בו כבוד גדול. 

אזכור בספר חרדים על מעלת גדולתו בנושאים שבין אדם לחברו

על רבי יוסף סרגוסי מוזכר בספר חרדי שהיה מרבה שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו אף בין גויים.

סיפורים הקשורים בשמו של רבי יוסף סרגוסי

רבי יוסף סרגוסי והתרנגולים

מסופר כי הפחה בצפת ביקש פעם מהיהודים בעירו להעלות לו כמה מאות תרנגולים לבנים. היהודים נבוכו מאוד שכן השגת תרנגול לבן באותה תקופה הייתה פעולה כמעט בלתי אפשרית בשל חסרון בזן זה ובשל מידת נדירותו. ניסו היהודים לטכס עצה ובמר להם פנו להתפלל על קברו של רבי יוסף סרגוסי שהיה ידוע כצדיק מלומד בניסים. לאחר שבקשו רחמי שמים על ציונו, נגלה רבי יוסף סרגוסי לאחד מהמתפללים ואמר לו להביא תרנגולים צבעוניים בכמות הנדרשת. נעשה ליהודי העיר נס והתרנגולים הפכו דרך פלא – ללבנים.

גילוי אליהו לרבי יוסף סרגוסי

עוד מסופר כי רבי יוסף סרגוסי הלך להתפלל בציון רבי יהודה בר עילאי. בדרכו נגלה אליו אליהו הנביא ולמד עם רבי יוסף תורה. רבי יוסף סרגוסי ביקש כי לאחר פטירתו יקברוהו אצל אותו מקום בו פגש את אליהו הנביא ולמד עמו תורה ואכן, מקום קבורתו של רבי יוסי סרגוסי הינו בעין זיתים, ליד קברו של רבי יהודה על צלע ההר בדרך העולה לצפת. 

מתלמידיו של רבי יוסף סרגוסי

רבי דוד בן זמרה המכונה הרדב"ז היה ראש ישיבה ופוסק הלכה וכן אב"ד ומנהיג יהדות מצרים במאה ה-16. לאחר שעלה לארץ ישראל היה לרב בעיר צפת. הוא חיבר פירוש ידוע לספר משנה תורה להרמב"ם וכן שו"ת. הרדב"ז היה אחראי על ביטול השימוש במניין השטרות והוא היה זה שקבע את הספירה לבריאת העולם למולד בהר"ד – המניין הנהוג כיום באופן רשמי.

היה מנהיג רוחני במצרים (שם גם למד מתורתו של רבי יוסף סרגוסי) ובצפת ונקבר בשנת ה'של"ד בחלקת האריז"ל בבית העלמין העתיק בצפת.

פטירתו של רבי יוסף סרגוסי

נפטר בשנת ה'רס"ז (1507) סמוך לעיר צפת.

 

דילוג לתוכן