רבי משה קורדובירו

ר' משה קורדובירו מצפת היה מקובל צדיק שהתגורר בצפת. הוא היה בקיא בתורת הנגלה והסוד והוא זכה לחבר ספרים מובילים כשספרו "פרדס רימונים" הוא המפורסם שבהם. בין תלמידיו נמנים האר"י הקדוש, האור החיים הקדוש ועוד.

 

תולדות חיי ר' משה קורדובירו

ר' משה קורדובירו מצפת מכונה גם הרמ"ק. הוא נולד בשנת ה'רפ"ב. לא ידוע מקום הולדתו אך על פי ההשערות מוצאו מגיע מאזור ספרד על פי שם משפחתו: קורדובירו המזכירה את העיר "קורדובה" הנמצאת בספרד.

כבר בתור ילד ר' משה התפרסם כילד ברוך כשרונות. הוא למד אצל ר' יוסף קארו, הוסמך לרב בישראל על ידי ר' יעקב בי רב ולאשה נשא את אחות של ר' שלמה אלקבץ.

 

בקיא בתורת הסוד

בגיל עשרים הרמ"ק החל ללמוד את תורת הסוד – הקבלה וכבר לאחר תקופה של מספר שנים הוא מונה לראש ישיבה בעיר צפת. הוא זכה לתלמידים רבים כשהמפורסמים שבהם הם:

 • ·         האריז"ל
 • ·         ר' חיים ויטאל
 • ·         ר' משה מרומי
 • ·         ר' אליהו די וידאש
 • ·         ר' מרדכי דאטו
 • ·         ר' מנחם עזריה מפאנו
 • ·         ר' אברהם גאלאנטי
 • ·         ר' יעקב קאפיל בעל ספר "שערי גן עדן"

 

חיבורי ר' משה קורדובירו מצפת

הרמ"ק חיבר ספרים רבים. רובם עוסקים בתורת הסוד והקבלה. נציין כאן את חלקם:

 • ·         זבחי שלמים – עוסק בעבודת יום הכיפורים
 • ·         תפילה למשה – פירושו על התפילה
 • ·         ספר גירושין – חידושי תורה
 • ·         פרדס רימונים – עיקרי שיטת הרמ"ק
 • ·         אילימה רבתי – ביאורים על תורת הסוד
 • ·         אור יקר – ביאורו על חלקים מספר הזוהר הקדוש.
 • ·         שיעור קומה – פירושי מאמרי זוהר
 • ·         תומר דבורה – ספר מוסר מוכר בעולם היהודי.

 

נשבה ארון ברית האלוקים

בכ"ג תמוז ה' ש"ל, ר' משה קורדובירו מצפת הולך לבית עולמו וכל בית ישראל מלווים אותו למקום מנוחתו בבית העלמין בעתיק בצפת, שם נטמן. בהלוויתו היו נוכחים צדיקי עולם והעיד האר"י הקדוש שאת מיטתו של הרמ"ק ליווי שני עמודי אור.

 

כאשר הוא נפטר האר"י אמר שצדיק שנפטר ללא שעשה חטא אין זאת אלא כי הוא נפטר בעוון עץ הדעת של אדם הראשון. בימי חייו האר"י הקדוש קרא לרמ"ק מורי ורבי.

 

לאחר פטירתו האר"י הקדוש המשיך להנהיג את העדה בדרכו. הרמ"ק לימד קבלה וגם האר"י ז"ל. למרות זאת, דרך הלימוד העיקרית שהשתרשה היא צורת הלימוד של האר"י ז"ל ור' חיים ויטאל העיד כי רבו הרמ"ק נגלה אליו בחלומו והסביר כי דרך הלימוד של האר"י הקדום היא פנימית ועיקרית. הבעל שם טוב הקדום כתב ששיטתו מיוסדת על דרך הרמ"ק. מי אנו שנבין בסודות ענקי עולם אלו.

 

עד היום רבים לומדים בספרי ר' משה קורדובירו למרות ששיטת הלימוד שנכנסה היא בעיקר שיטת האר"י. רבים טוענים כי ספרי הרמ"ק מצויינים ללימוד מקדים ללימוד קבלת האר"י הקדוש.

 

הנצחת שם הרמ"ק בישראל

רחובות רבים בארץ ישראל זוכים לשאת את שם הרמ"ק. בתל אביב יש רחוב קורדובירו. בירושלים רחוב הרב משה קורדובירו, בצפת רחוב מעלות הרמ"ק. ישנם תלמודי תורה ומוסדות רבים העונים לשנות הרמ"ק.

 

לסיכום

ר' משה קורדובירו מכונה הרמ"ק והוא חי בתקופה שלאחר תקופת האחרונים. הוא היה בקיא בתורת הנגלה וכבר בגיל עשרים החל ללמוד את תורת הנסתר. הוא זכה להיות ראש ישיבה וללמד תלמידים רבים שהפכו לגדולי ישראל. גם האר"י למד מתורתו וקרא לו "מורי ורבי". לאחר פטירתו של ר' משה קורדובירו מצפת, האר"י המשיך את דרך מורשתו. מחקרים רבים נעשו על התקופה בה הצדיק היה חי.

דילוג לתוכן