רבי שלמה אלקבץ

ר' שלמה אלקבץ היה מקובל צדיק ופייטן שחי בעיר צפת הקדושה. הוא זה שחיבר את הפיוט המפורסם "לכה דודי" שהפך לנכס צאן ברזל ביהדות כולה. ר' שלמה היה בקי בחוכמת הנגלה והנסתר ושמו נפוץ למרחקים.

 

תולדות חיי ר' שלמה אלקבץ מצפת

משערים כי ר' שלמה נולד בסלוניקי. הוא נולד בשנת ה'רס"ה ובהיותו בן 12 ממשלת טורקיה כבשה את מצרים וארץ ישראל. כך סלוניקי וארץ ישראל הפכו להיות תחת ממשלת טורקיה. משערים כי אביו היה ר' משה אלקבץ שהיה דיין מפורסם באנדריאנופול.

 

ר' שלמה אלקבץ למד אצל ר' יוסף טאיטאצאק בעיר סלוניקי. כשהיה בן 25 התחתן לבת העשיר רבי יצחק כהן. כבר אז הכירו בגדלותו בתורה והוא נסע להתבשם מתורתו של ר' יוסף קארו שהיה גר באנדריאנופול. באותה תקופה חיבר ר' שלמה את חיבורו הראשון "מנות הלוי". לא היה לו מספיק כסף לרכוש מתנה לתת למשפחת הכלה כפי שהיה נהוג אז ולכן הוא נתן להם במתנה את חיבורו הראשון.

 

תורת הנסתר

ר' שלמה אלקבץ החל לעסוק בתורת הנסתר לאחר שהגיע לאנדריאנופול. הוא למד מר' שלמה מולכו והחיבורים שכתב באותה תקופה מצביעים על בקיאותו בתורת הנסתר. העיר צפת הייתה מעוז לחכמי הקבלה וכך הוא תכנן עלייה לארץ ישראל.

 

עלייה לצפת

בגיל שלושים ר' שלמה אורז מטלטלים ועובר לעיר צפת. הוא התגורר בה לצד חכמי עולם כמו האריז"ל, ר' משה קורדובירו ור' יוסף קארו. באותה תקופה הוא המשיך להגות בתורת הנגלה והנסתר. הוא חיבר 10 ספרי שרק 2 מהם הובאו לדפוס בידי תלמידיו.

 

פועליו בצפת

כאשר התגורר בצפת הקדושה הוא המשיך לעסוק בתורת הנסתר וחיבר ספרים ופיוטים המושפעים מידיעותיו בנסתר. כך גם האר"י הקדוש שהיה נגש שירה יהודית שלא מושפעת מתורת הנסתר נהנה מפיוטיו שהפכו לנכס צאן ברזל בכל תפוצות עולם. עד היום שירי ר' שלמה אלקבץ מושרים בידי רבים שלא יודעים על קדושת הפיוטים ועל השתייכותם לקבלה. את הפיוט לכה דודי המוכר לנו הוא זה שחיבר.

 

לאורך כל תקופת מגוריו בעיר צפת ר' שלמה אלקבץ היה מרבה לעלות לציוני צדיקים ותנאים הקבורים בגליל.

 

חיבורי ר' שלמה אלקבץ מצפת

 • ·         לכה דודי – פיוט המושר בקבלת שבת
 • ·         דברי שלמה – פירוש לתרי עשר
 • ·         מטתו של שלמה – זיווג על פי קבלה
 • ·         נעים זמירות – פירושו לספר התהילים
 • ·         לחם שלמה – הליכות סעודה
 • ·         שרש ישי – פירושו למגילת רות
 • ·         ברית הלוי – פירושו על ההגדה
 • ·         מנות הלוי – פירושו למגילת אסתר
 • ·         אילת אהבים  – פירושו לשיר השירים
 • ·         בית תפילה – תפילות על פי מעגל השנה
 • ·         בית ה' – על חכמת האמת
 • ·         שומר אמונים – על אמונה ודת
 • ·         תפילות ותחינות – תחינות לתפילה על קברי צדיקים
 • ·         עבותות האהבה – האמת בדרך הקבלה
 • ·         מאמר הזוהר – הסבר מאמר זוהר

 

על פיוט לכה דודי

הפיוט לכה דודי הוא פיוטו המפורסם והוא חובר בשנת ה'ש"ח. הפיוט מתבסס על הדברים המובאים בגמרא במסכת שבת: "ר’ חנינא מעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא ואמר בואו ונצא לקראת שבת המלכה.
ר’ ינאי לביש מאני מעלי שבתא ואמר בואי כלה בואי כלה".

 

בזמן צדיקים אלו בית הכנסת היה ממוקם בשדה וכך היו יוצאים אל השדה לקבל את השבת. כיום החזן בבית הכנסת אומר בקבלת השבת את הפיוט לכה דודי. בגלל שמדובר בפיוט ולא במנהג מסור מדור לדור, החזן עומד על הבימה ולא לפני התיבה. ר' שלמה אלקבץ היה צדיק וזכינו אנו להנות ממורשתו הידועה.

דילוג לתוכן